Музика

Можете да прослушате няколко демонстрационни аудио-записи от репертоара на бледоликата ИНКА Аро!

В бъдеще очаквайте компакт диск със аудио-записи на целите песни, които ще можете да купите през уеб сайта.

[Очаквайте допълване на тази страница в началото на 2019г.]