Контакт

Бледоликата ИНКА приема участия за концерти или изпълнение на отделни песни за цяла България и съседни страни. Всички уговорени събития се предплащат!

Организаторите имат отговорност да осигурят озвучаване, освен ако не бъде изрично уговорено друго.

Имейл (заявка за участия): pr@bledolika-inka.com
Телефон/Вайбър: – при поискване –

Facebook: https://www.facebook.com/Bledolika.INKA/, Кратък линк: https://fb.me/Bledolika.INKA
Youtube: https://www.youtube.com/
Instagram: https://www.instagram.com/